Urządzenia dźwignicowe, suwnice

EKO-ENERGIA wychodząc naprzeciw potrzebom rynku w swojej ofercie posiada również szeroki zakres usług dotyczących dźwignic. Remontujemy, naprawiamy, dokonujemy przeglądów oraz modernizujemy wszystkie typy suwnic. Stosujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie sterowania suwnic z wykorzystaniem przemienników częstotliwości, systemów sterowania radiowego oraz zasilania suwnic, przy użyciu szynoprzewodów. Wykonujemy również aplikacje oparte na tradycyjnych układach sterowniczych czyli nastawnikach , kasetach sterowniczych i oporowych układach regulacji prędkości obrotowej poszczególnych mechanizmów  (zakres elektryczny – patrz w zakładce Branża Elektryczna pkt 5 elektryka dla suwnic)

W zakresie naszej działalności mieści się wykonawstwo urządzeń dźwignicowych wg parametrów wymiarowych i udźwigu podanych przez Klienta oraz wykonanie wszelkich elementów potrzebnych do sprawnej i bezpiecznej pracy suwnicy, a w szczególności:

  • badanie i naprawa konstrukcji stalowej
  • diagnostyka i naprawa geometrii podtorzy
  • diagnostyka i korekta geometrii kół jezdnych
  • regeneracja kół jezdnych
  • dostosowanie wyposażenia dźwignic do wymogów Dyrektyw UE
  • montaż specjalnych układów ostrzegawczych
  • kompletnie wyposażonych kabin wraz z montażem
  • montaż własnych układów klimatyzacyjnych w kabinach

Firma posiada uprawnienia zakresie budowy, modernizacji i napraw wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie. Świadczymy również usługi konserwacyjne wynikające z przepisów UDT, przygotowujące suwnice do przeglądów okresowych UDT, w tym przeglądy okresowe oraz pomiary ochrony przeciwporażeniowej.