Realizacje 2004-2014

Najważniejsze zrealizowane projekty w latach 2004-2014

Największe realizacje w 2014

 • Dostawa brykieciarki dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie
 • Dostawa wraz z montażem części zamiennych do wymiennika ciepła (rekuperatora) w Stacji Termicznej Utylizacji Osadu (STUO) w Oczyszczalni Ścieków MPWiK SA w Krakowie Płaszowie
 • Dostawa montaż i uruchomienie instalacji do badań redukcji NOx: pilotowej oraz przemysłowej – Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy 1,64 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla  Elektrowni CCGT Gdańsk Sp. z o.o
 • Modernizacja oraz wykonanie zdalnego sterowania ZOH (Zespół Obiektów Hydrotechnicznych) Rzozów w Elektrowni Skawina SA
 • Budowa nowych nagrzewnic nr 3 i 4 w ArcelorMittal Poland SA Oddział Kraków jako Generalny Wykonawca prac demontażowych i montażowych na zlecenie SDM Chiny (dostawca urządzeń i technologii)

Rok 2013

 • Modernizacja Linii Ciągłego Odlewania COS2 w zakresie mechaniki i hydrauliki w ArcelorMittal Poland SA Oddział Dąbrowa Górnicza
 • Modernizacja instalacji hydrotransportu obejmująca wyłączenie z eksploatacji instalacji hydroodpopielania i odżużlania oraz wykonanie instalacji zagospodarowania wód opadowych w Elektrowni Skawina SA w Skawinie
 • Rozbudowa istniejącej instalacji podawania pyłu biomasowego do kotłów od  K-8 do K-11- III nitka w ELEKTROWNI SKAWINA S.A dla Elektrowni Skawina

Lata 2011/2012

 • Naprawa rekuperatora na obiekcie Stacji Termicznej Utylizacji Osadu w Krakowie (MPWiK), dostawy materiałów i urządzeń do naprawy rekuperatora w tym 687mb rury typ TP310S, naprawa uszczelnienia w rekuperatorze dla VEOLIA Water Systems Sp. z o.o.
 • Wykonanie instalacji palników i gratownicy oraz montaż komory chłodzenia w ramach I etapu modernizacji linii Ciągłego Odlewania 2 w ArcelorMittal Poland SA Oddział w Dąbrowie Górniczej
 • Przebudowa istniejącego systemu odbioru i podawania pyłu węglowego do Wielkiego Pieca w ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie
 • Dalsza poprawa efektywności produkcji cynku i ołowiu w piecu szybowym, w nowych warunkach dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie.
 • Wykonanie i montaż rurociągów energetycznych i uczestnictwo w rozruchu rurociągów na terenie ZGH Bolesław
 • Modernizacja obudowy ściany zachodniej Obiektów  Wydziału Walcowni w Hucie Królewskiej w Chorzowie w celu wykonania  izolacji akustycznej dla AMP etap II
 • Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej turbiny wraz z generatorem i wszystkimi urządzeniami pomocniczymi pracującej w sposób bezobsługowy w komorze KP-3 ze zdalnym nadzorem ZUW Raba w Sierczy (MPWiK Kraków), gmina Wieliczka – zakres elektryczny i instalacje energetyczne – na zlecenie HYDRONETZ Sp. z o.o.
 • Budowa Zakładu Przerobu Złomu. Wykonanie robót elektrycznych na nowo budowanym placu przerobu złomu na terenie Kafarowni AMP S.A. w Dąbrowie Górnicze – zamówienie HK CUTRION

Lata 2010/2011

 • Dostawa, zabudowa i uruchomienie flotowników galeny dla ZGH Bolesław w Bukownie
 • Remont kapitalny rozdzielni SR-5 6 kV w Zakładzie Walcowni Blach Grubych dla ISD Huta Częstochowa
 • Remont budynku stacji przesypowej obiekt 202 wraz z instalacją odpylająca, elektryczną i oświetleniową w Koksowni Przyjaźń
 • Modernizacja obudowy ściany zachodniej Obiektów  Wydziału Walcowni w Hucie Królewskiej w Chorzowie w celu wykonania  izolacji akustycznej dla AMP etap I
 • Przystosowanie pieców kołpakowych dla slabów L=1100 w ArcelorMittal Poland SA.
 • Modernizacja stacji przygotowania i odbioru pyłu węglowego instalacji PCI w ArcelorMittal Poland SA zakres elektryczny na zlecenie  Küttner GmbH & Co. KG

Lata 2009/2010

 • Rozbudowa istniejącej instalacji współspalania biomasy w  Elektrowni Połaniec  (zakres elektryczny) na zamówienie Siemens Sp. z o.o.
 • Modernizacja baterii koksowniczej nr 1 dla Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w zakresie odpylania baterii nr 1
 • Eliminacja freonu z przemysłowych urządzeń klimatyzacyjnych na terenie ArcelorMittal Poland SA we wszystkich oddziałach na terenie Polski
 • Remont zbiornika wodorotlenku sodu oraz wymiennika kationitowego dla ArcelorMittal Poland Kraków
 • Prace remontowe oraz modernizacyjne w ramach remontu Instalacji Granulacji Żużla na terenie AMP Kraków na zlecenie AMP Service Group
 • Odprowadzanie żużla na sucho dla Elektrowni Skawina SA jako GW
 • Modernizacja obudowy ściany zachodniej w Hucie królewskiej ArcelorMittal Poland SA
 • Wykonanie instalacji tymczasowego oczyszczania ścieków fenolowych wraz z obsługą w Zakładzie Koksownia  ArcelorMittal Poland SA Kraków

Rok 2008

 • Budowa stacji uzdatniania wody dla systemu chłodzenia termomechanicznego walcowania MULPIC wraz z urządzeniami towarzyszącymi (WTP) dla ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. jako GW
 • Rozbudowa sieci pary wodnej z „Bol-Therm” do  EC”Bolesław” na zamówienie  Bol-Therm Sp. z o.o. jako GW
 • Wykonanie prac elektrycznych przy modernizacji pieca przepychowego w ISD Huta Częstochowa na zamówienie Danieli Centro Combustion SpA Italy

Lata 2004 - 2007

 • Budowa Serwisowego Centrum Cięcia Blach w ArcelorMittal Poland S.A. o. w Krakowie
 • zabudowa urządzeń chłodni by-pass w zakładzie Walcowni Blach Grubych w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 • modernizacja komór filtracyjnych SUW Olkusz dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu
 • Montaż silników głównych napędów nowej Walcowni Gorącej Blach w Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie na zamówienie Voest Alpine Industrieanlagenbau GmbH Austria
 • Prefabrykacja orurowania technologicznego i montaż: hydrauliki (290 i 160 bar) oraz systemów chłodzenia i smarowania w rejonie Pieca Pokrocznego, Walcarki Nawrotnej, Walcarek Wykańczających, Nożycy i Zwijarek oraz samotoku i Laminarnego Chłodzenia w Nowej Walcowni Gorącej Blach w Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie zamówienie Voest Alpine Industrieanlagenbau GmbH Austria
 • Budowa wdmuchiwania pyłu węglowego do Wielkiego Pieca nr 3 i 5 – orurowanie technologiczne i część elektryczna dla Mittal Steel Poland SA Oddział w Krakowie
 • Modernizacja Kotłowni w ZGH "Bolesław" w Bukownie na zamówienie Bol-Therm Sp. z o.o.
 • Część elektryczna zadania inwestycyjnego pt. Zabudowa Agregatu Cięcia Wzdłużnego na terenie Zakładu Walcowni Gorącej Mittal Steel Poland S.A. - zamawiający PPR COMPLEX S.A.