Ważniejsze realizacje ostatnich lat

Lista zrealizowanych większych projektów prowadzonych przez

EKO-ENERGIĘ w ramach zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych,

  2020

 • Prace remontowo-budowlane w ArcelorMittal Recykling Sp. z o.o. Oddział Bielsko-Biała w zakresie: przekładki linii kablowych 15kV i 0,4kV, usunięcie kolizji kablowych wraz z projektem i uzyskaniem pozwolenia na budowę, budowa ścian oporowych, budowa ekranów akustycznych, wykonanie fundamentów i innych prac budowlanych
 • dostawa i montaż rekuperatorów na dwóch liniach technologicznych w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) zlokalizowanej na terenie Zakładu „Czajka” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. – (w trakcie realizacji, planowane zakończenie sierpień 2021)
 • prace remontowe w ArcelorMittal Poland SA Oddział Dąbrowa Górnicza – w tym remont min. PCI, instalacje wodne i PED, zabudowa profilometru, zabudowa kompensatorów na instalacji wdmuchu –
 • przegląd roczny oraz prace serwisowo - remontowe w Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie – Inwestor Krakowski Holding Komunalny
 • Remont Stacji Regeneracji Kwasu Siarkowego w ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie –

  2019

 • prefabrykacja, montaż i uruchomienie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego w ZGH Bolesław SA, wraz z zabudową maszyn flotacyjnych
 • modernizacja instalacji transportu oraz separacji żużla w Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie – Inwestor Krakowski Holding Komunalny
 • przegląd roczny oraz prace serwisowo - remontowe w Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie – Inwestor Krakowski Holding Komunalny
 • przegląd roczny Stacji Termicznej Utylizacji Osadu (STUO) na Oczyszczalni Ścieków Płaszów wraz z prefabrykacją i montażem rekuperatora – Zamawiający MPWiK w Krakowie

  2016 - 2018

 • budowa turbiny rozprężnej gazu wielkopiecowego w TAMEH Polska Sp. z o.o. jako Członek Konsorcjum z PRIMETALS Austria – rozpoczęcie styczeń 2017, uruchomienie grudzień 2018
 • instalacja neutralizacji i odtalowania ścieków w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie, w Konsorcjum z PIEC-BUD Wrocław – rozpoczęcie marzec 2017 – zakończenie październik 2017
 • rekultywacja składowiska odpadów poprzemysłowych dla ArcelorMittal Warszawa – planowana realizacja do końca 2021
 • przegląd roczny oraz prace serwisowo - remontowe w Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie – Inwestor Krakowski Holding Komunalny w roku 2017 oraz w roku 2018
 • remont rekuperatora i suszarni odpadów w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (STUO) na Oczyszczani Ścieków Płaszów
 • wykonanie i montaż chłodzenia Wielkiego Pieca w ArcelorMittal Kraków, jako Generalny Wykonawca – maj – lipiec 2016
 • odpylanie wstępne konwertorów w Zakładzie Stalownia ArcelorMittal Poland SA Oddział Dąbrowa Górnicza jako Członek Konsorcjum z PRIMETALS Austria – rozpoczęcie styczeń 2017 - grudzień 2018
 • remont turbogeneratora nr TG3 w TAMEH Polska Sp. z o.o. jako Podwykonawca UNIHUT
 • modernizacji elektrofiltru hali lejniczej WP5 w ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie jako Podwykonawca BIPROMET – zakończone listopad 2016
 • zamknięcie obiegów wody chłodzącej dla Zakładów Stalowni i Walcowni w HSJ Stalowa Wola jako podwykonawca UNISERV – zakończone w sierpniu 2016
 • budowa drugiej nagrzewnicy nr 4 do Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Kraków, wraz z Partnerem z Chin, Firmą SDM – zakończone marzec 2017
 • generalne wykonawstwo w branży elektrycznej i AKPiA przy budowie elektrofiltra pieca zawiesinowego w KGHM Głogów – dla Alstom Power – zakończone styczeń 2017
 • budowa obiektu stacji wodnej dla Walcowni Zimnej w ArcelorMittal Kraków, jako Generalny Wykonawca – zakończone marzec 2017

  Rok 2015

 • wykonanie instalacji odpylania dla kotłowni Dąbrówka oraz Olkusz (BOLTECH) jako podwykonawca PWP Katowice, Grupa Introl
 • Wykonanie montażu mechanicznego w Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie – Inwestor Krakowski Holding Komunalny, Zamawiający POSCO Korea
 • Wykonanie montażu orurowania w Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie - Inwestor Krakowski Holding Komunalny, Zamawiający POSCO Korea
 • przegląd roczny Stacji Termicznej Utylizacji Osadów (STUO) na Oczyszczani Ścieków Płaszów
 • odtworzenie rurociągów gazu dla zadania "Dostawa, montaż i uruchomienie zbiornika gazu koksowniczego, świecy do spalania awaryjnego gazu koksowniczego oraz instalacji gazu koksowniczego” w ArcelorMittal Kraków, jako Podwykonawca dla ZK-REM
 • wykonanie zasilania linii ocynkowania ogniowego w Zakładzie Walcownia Zimna w ArcelorMittal Kraków - zakres elektryczny HDGL, jako Podwykonawca Firmy ABB
 • Likwidacja Bloku Tlenowego I etap w ArcelorMittal Kraków, jako Generalny Wykonawca
 • Instalacja fotowoltaiczna dla oświetlenia Parku Zdrojowego – Gmina Busko-Zdrój
 • Dostosowanie rozdzielni SN 15kV oraz instalacji nn do zwiększonego poboru mocy w Koneckich Zakładach Odlewniczych
 • Rozbudowa Oddziału Rektyfikacji Cynku w Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA – w ramach Konsorcjum z Firmami PIECBUD Wrocław i Remy (rozpoczęcie 2014, zakończenie maj 2015)
 • remont trójmaszynowego zespołu przetwornicy synchronicznej wyciągu szybowego szybu Budryk -  KWK Bobrek-Centrum
 • Budowa nowej nagrzewnicy nr 3 w AMP o Kraków jako generalny wykonawca prac demontażowych i montażowych na zlecenie SDM Chiny (dostawca urządzeń i technologii)

  Rok 2014

 • Dostawa brykieciarki dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie
 • Dostawa wraz z montażem części zamiennych do wymiennika ciepła (rekuperatora) w Stacji Termicznej Utylizacji Osadu (STUO) w Oczyszczalni Ścieków MPWiK SA w Krakowie Płaszowie
 • Dostawa montaż i uruchomienie instalacji do badań redukcji NOx: pilotowej oraz przemysłowej – Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • Remont trójmaszynowego zespołu przetwornicy synchronicznej wyciągu szybowego szybu Budryk – Bobrek Centrum
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy 1,64 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla Elektrowni CCGT Gdańsk Sp. z o.o

  Lata 2011/2012/2013  

 • Rozbudowa istniejącej instalacji podawania pyłu biomasowego do kotłów od K-8 do K-11- III nitka w ELEKTROWNI SKAWINA S.A dla Elektrowni Skawina
 • Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej turbiny wraz z generatorem i wszystkimi urządzeniami pomocniczymi pracującej w sposób bezobsługowy w komorze KP-3 ze zdalnym nadzorem ZUW Raba w Sierczy, gmina Wieliczka – zakres elektryczny i instalacje energetyczne – na zlecenie HYDRONETZ Sp. z o.o.
 • Dalsza poprawa efektywności produkcji cynku i ołowiu w piecu szybowym, w nowych warunkach dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie.
 • Modernizacja obudowy ściany zachodniej Obiektów Wydziału Walcowni w Hucie Królewskiej w Chorzowie w celu wykonania  izolacji akustycznej dla AMP etap II
 • Wykonanie zasilania 6kV dla Krakodlew SA na zlecenie GUSSEX
 • Budowa Zakładu Przerobu Złomu. Wykonanie robót elektrycznych na nowo budowanym placu przerobu złomu na terenie Kafarowni AMP S.A. w Dąbrowie Górnicze – zamówienie HK CUTRION

  Lata 2010/2011  

 • Dostawa, zabudowa i uruchomienie flotowników galeny dla ZGH Bolesław w Bukownie
 • Remont kapitalny rozdzielni SR-5 6 kV w Zakładzie Walcowni Blach Grubych dla ISD Huta
 • Częstochowa Remont budynku stacji przesypowej obiekt 202 wraz z instalacją odpylająca, elektryczną i oświetleniową w Koksowni Przyjaźń
 • Modernizacja obudowy ściany zachodniej Obiektów  Wydziału Walcowni w Hucie Królewskiej w Chorzowie w celu wykonania  izolacji akustycznej dla AMP etap I
 • Przystosowanie pieców kołpakowych dla slabów L=1100 w ArcelorMittal Poland SA.
 • Modernizacja stacji przygotowania i odbioru pyłu węglowego instalacji PCI w ArcelorMittal Poland SA

  Lata 2009/2010  

 • Prace remontowe oraz modernizacyjne w ramach remontu Instalacji Granulacji Żużla na terenie AMP Kraków na zlecenie AMP Service Group
 • Wykonanie instalacji tymczasowego oczyszczania ścieków fenolowych wraz z obsługą w Zakładzie Koksownia ArcelorMittal Poland SA Kraków
 • Odprowadzanie żużla na sucho dla Elektrowni Skawina SA jako GW
 • Rozbudowa istniejącej instalacji współspalania biomasy w Elektrowni Połaniec  (zakres elektryczny) na zamówienie Siemens Sp. z o.o.
 • Modernizacja baterii koksowniczej nr 1 dla Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w zakresie odpylania baterii nr 1
 • Eliminacja freonu z przemysłowych urządzeń klimatyzacyjnych na terenie ArcelorMittal Poland SA we wszystkich oddziałach na terenie Polski
 • Remont zbiornika wodorotlenku sodu oraz wymiennika kationitowego dla ArcelorMittal Poland Kraków

    Rok 2008  

 • Budowa stacji uzdatniania wody dla systemu chłodzenia termomechanicznego walcowania MULPIC wraz z urządzeniami towarzyszącymi (WTP) dla ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. jako GW
 • Rozbudowa sieci pary wodnej z „Bol-Therm” do EC”Bolesław” na zamówienie  Bol-Therm Sp. z o.o. jako GW
 • Wykonanie prac elektrycznych przy modernizacji pieca przepychowego w ISD Huta Częstochowa na zamówienie Danieli Centro Combustion SpA Italy

  Lata 2004 - 2007  

 • modernizacja komór filtracyjnych SUW Olkusz dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu
 • Modernizacja Kotłowni w ZGH "Bolesław" w Bukownie na zamówienie Bol-Therm Sp. z o.o.
 • Budowa Serwisowego Centrum Cięcia Blach w ArcelorMittal Poland S.A. o. w Krakowie
 • zabudowa urządzeń chłodni by-pass w zakładzie Walcowni Blach Grubych w ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
 • Montaż silników głównych napędów nowej Walcowni Gorącej Blach w Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie na zamówienie Voest Alpine Industrieanlagenbau GmbH Austria
 • Prefabrykacja orurowania technologicznego i montaż: hydrauliki (290 i 160 bar) oraz systemów chłodzenia i smarowania w rejonie Pieca Pokrocznego, Walcarki Nawrotnej, Walcarek Wykańczających, Nożycy i Zwijarek oraz samotoku i Laminarnego Chłodzenia w Nowej Walcowni Gorącej Blach w Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie zamówienie Voest Alpine Industrieanlagenbau GmbH Austria
 • Budowa wdmuchiwania pyłu węglowego do Wielkiego Pieca nr 3 i 5 – orurowanie technologiczne i część elektryczna dla Mittal Steel Poland SA Oddział w Krakowie
 • Część elektryczna zadania inwestycyjnego pt. Zabudowa Agregatu Cięcia Wzdłużnego na terenie Zakładu Walcowni Gorącej Mittal Steel Poland S.A. - zamawiający PPR COMPLEX S.A.