Zarząd

mgr inż. Czesław Balak

Prezes Zarządu

Maciej Rerutko

Wiceprezes

Dyrektor ds. Finansów i Administracji

 

Dyrekcja:

Kierownictwo:

mgr inż. Tomasz Stanek

Dyrektor Zarządzający

inż. Stanisław Olchawa

Kierownik Projektu

mgr inż Mateusz Świgoń

Dyrektor ds. Marketingu

 

mgr inż. Joanna Krzemińska

Kierownik Działu Umów i Ofert

inż. Marek Dubis

Dyrektor ds Techniki i Produkcji

 

mgr inż. Stanisław Świątek

Kierownik Działu Przygotowania i Rozliczenia Produkcji

mgr inż. Janusz Kazanowski

Dyrektor Zakładu Elektrycznego

 

 

inż. Tomasz Domagała

Kierownik Działu Zaopatrzenia

mgr inż. Marek Szewczyk

Dyrektor Zakładu Energomechanicznego

 

inż. Ryszard Karbownicki

Kierownik Działu Kontroli Jakości, Kierownik Działu Ochrony Środowiska

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

 

Przemysław Fekner

Inspektor ds. BHP