Instalacje i stacje rozdzielcze

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również wykonawstwo prac instalacyjno -montażowych oraz serwis i utrzymanie sprawności technicznej infrastruktury elektroenergetycznej zakładów, także propozycje modernizacji. W ramach tych prac wykonujemy:

  • elektryczne instalacje wnętrzowo-siłowe i oświetleniowe
  • elektroenergetyczne linie kablowe
  • modernizacja rozdzielnic średniego oraz niskiego napięcia
  • zasilanie szynoprzewodami dźwignic i innych odbiorników ruchomych
  • instalacja automatyki sterowania i sygnalizacji
  • instalacje ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej
  • sieci teleinformatyczne przesyłu danych

Zapewniamy serwis rozdzielnic, aparatów i urządzeń w ramach stałych umów z Klientem. EKO-ENERGIA zabezpiecza wykonanie okresowych przeglądów, pomiarów ochronnych i innych prac wynikających z obustronnych uzgodnień.