Elektryka urządzeń dźwigowych

EKO-ENERGIA wychodząc naprzeciw potrzebom rynku w swojej ofercie posiada również szeroki zakres usług dotyczących dźwignic. Remontujemy, naprawiamy oraz modernizujemy część elektryczną wszystkich typów suwnic. Stosujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie sterowania suwnic z wykorzystaniem przemienników częstotliwości, systemów sterowania radiowego oraz zasilania suwnic, przy użyciu szynoprzewodów. Wykonujemy również aplikacje oparte na tradycyjnych układach sterowniczych czyli nastawnikach , kasetach sterowniczych i oporowych układach regulacji prędkości obrotowej poszczególnych mechanizmów. (Dla zakresu mechanicznego patrz zakładka nasze usługi w Branży Energomechanicznej pkt.10).

W zakresie naszej działalności mieści się wykonawstwo wszelkich elementów potrzebnych do sprawnej i bezpiecznej pracy suwnicy, a w szczególności:

  • szaf stycznikowych
  • stanowisk sterowniczych do kabin z pulpitów sterowniczych
  • oporów rozruchowo-regulacyjnych
  • instalacji elektrycznych na suwnicy
  • kompletnie wyposażonych kabin wraz z montażem

Dla realizacji  powyższych zadań Firma posiada stosowne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie. Świadczymy również usługi konserwacyjne i przeglądy okresowe wynikające z przepisów UDT, przygotowujące suwnice do przeglądów okresowych UDT, w tym pomiary ochrony przeciwporażeniowej.