Diagnostyka i pomiary

Istniejący w EKO-ENERGII System Zarządzania Jakością w ramach ISO 9001:2000 postawił przed Firmą wysokie wymagania w zakresie diagnostyki i pomiarów. W ramach tej specjalności Firma wykonuje:

 • próby napięciowe do 30kV
 • badanie blach żelaza czynnego (pakietu)
 • wykrywanie zwarć zwojowych
 • pomiary rezystancji izolacjibadanie i ocena stanu izolacji wg metody opisanej w Załączniku A normy PN-E-4700 1998 (metoda prof. Glinki)
 • pomiar temperatur
 • pomiary drgań z analizą widma częstotliwości oraz określeniem stanu łożysk
 • badania kamerą termowizyjną
 • pomiary z zakresu ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej
 • wyważenie dynamiczne we własnych łożyskach -  na miejscu u Klienta
 • diagnostykę centrowania
 • wyważenie dynamiczne na wyważarce typu SCHENCK o nw. parametrach: 

- masa elementu symetrycznego - od 30 do 7500 kg,

- masa elementu niesymetrycznego - od 30 do 6000 kg,

- max średnica (1) elementu - 2500 mm na długości 800 mm,

- max średnica (2) elementu - 1900 mm na długości 4000 mm,

- max średnica czopa podparcia - 360mm,

- min średnica czopa podparcia - 25 mm,

- max średnica pod uchwyt - 380 mm,

- max rozstaw na podporach - 3800 mm,

- max długość elementu z wałem - 4000 mm