Maszyny specjalne

W ramach tej grupy EKO-ENERGIA wykonuje przeglądy i remonty:

  • amplidyn i silników Schrage-Richtera
  • selsynów i tacho-generatorów
  • spawarek wirujących i agregatów prądotwórczych
  • silników krokowych