Remonty, wykonawstwo i modernizacje obiektów technologicznych

  • kotłowni
  • stacji redukcji gazu
  • pompowni wody przemysłowej i pitnej
  • stacji sprężania powietrza, azotu
  • chłodni wentylatorowych
  • stacji hydraulicznych

UWAGA! Wykonawstwo prac podlegających nadzorowi UDT (dźwignice i instalacje ciśnieniowe).