Wentylacja przemysłowa

W pomieszczeniach przemysłowych bardzo często panują warunki niekorzystne z różnych punktów widzenia. Zjawiska takie jak:

  • toksyczne, niebezpieczne dla zdrowia opary i dymy,

  • wysokie temperatury i wilgotność,

  • unoszące się w powietrzu pyły,

  • nieprzyjemne zapachy

szkodzą nie tylko ludzkiemu zdrowiu, ale także procesom przemysłowym i samym maszynom (mogą wpływać na ich większą awaryjność lub powodować szybsze zużywanie się). W obiektach przemysłowych konieczne jest więc zastosowanie odpowiednio zaprojektowanej i właściwie funkcjonującej wentylacji przemysłowej. Jej zadaniem jest dbanie o jakość powietrza i zapobieganie nadmiernemu rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń.

Wentylacja obiektów przemysłowych

Jak sprawić, aby wentylacja obiektów przemysłowych była prawidłowa? Przede wszystkim należy skupić się na kwestiach takich jak:

  • dostosowanie funkcjonowania wentylacji do charakterystyki i intensywności procesów technologicznych (w tym celu należy dokładnie zbadać rozmieszczenie źródeł zanieczyszczeń, ilość i jakość zanieczyszczeń, drogi ich rozprzestrzeniania się oraz inne charakterystyczne zjawiska zachodzące w pomieszczeniach),

  • precyzyjne obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego niezbędnej dla danych pomieszczeń,

  • zapewnienie odpowiedniego nawiewu i wywiewu powietrza poprzez zastosowanie wydajnego systemu wentylacyjnego,

  • utylizacja powietrza wywiewanego (zastosowanie filtrów wodnych/suchych, osadników itp.) i/lub oczyszczanie powietrza i odzyskiwanie z niego energii (niższe koszty eksploatacji).

Jeśli chodzi o wentylację obiektów przemysłowych, w niektórych gałęziach przemysłu poza wentylacją ogólną (nawiewno-wywiewną) konieczne jest zastosowanie wentylacji awaryjnej (wywiewnej), która uruchamiana jest w momencie, gdy stężenie niebezpiecznych substancji przekracza dopuszczalne normy. System też może być też wykorzystywany do wietrzenia pomieszczeń.

Odpowiednio działająca wentylacja w obiektach przemysłowych jest podstawą bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i samych procesów technologicznych. Ponadto wpływa na wydajność przeprowadzanych prac oraz na funkcjonowanie maszyn i urządzeń. To inwestycja w firmę, która jest niezbędna dla jej stałego rozwoju.

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami w zakresie dostarczania i serwisowania systemów wentylacyjnych w obiektach przemysłowych, skontaktuj się z nami. Przedstawimy zakres naszych usług oraz wszystkie szczegóły dotyczące stosowanych przez nas rozwiązań. Zapraszamy do współpracy.