Urządzenia elektryczne

W ramach tego działu EKO-ENERGIA wykonuje przeglądy i remonty:

  • dławików suchych lub olejowych
  • prostowników zgrzewarek transformatorowych
  • spawarek transformatorowych
  • transduktorów i wzmacniaczy magnetycznych
  • wzbudników do grzania indukcyjnego
  • zwalniaków i sprzęgieł elektromagnetycznych
  • separatorów i płyt elektromagnetycznych
  • elektromaszynowych elementów automatyki
  • chwytników elektromagnetycznych

EKO-ENERGIA wykonuje również przeglądy maszyn i urządzeń elektrycznych bezpośrednio u Klienta, w miejscu ich zabudowy. Prace te prowadzą pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i stosowne uprawnienia oraz sprzęt.