Serwisowanie i obsługa 24h

Naszym Klientom zainteresowanym całodobową obsługą obiektów proponujemy przejęcie kompleksowego lub wycinkowego utrzymania ruchu eksploatowanych przez Nich maszyn, urządzeń i instalacji w oparciu o odpowiednią umowę, w ramach której EKO-ENERGIA przejmie pełną odpowiedzialność za ich utrzymanie w sprawności technicznej.

Przykładowe realizacje:

 • Obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, klimatyzacyjnych i cieplnych  w obiektach  Zamawiającego przy ul.Krzemionki i ul.Nowohuckiej dla Telewizji Polskiej Oddział w Krakowie  w latach od 2004 do 2011
 • Obsługa urządzeń i instalacji energetycznych dla ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie, obejmująca obiekty takie jak:
  • Pompownia wody chłodzącej bloku tlenowego,
  • Rozmrażalnie wagonów nr 3 i 5;
  • Instalacja wstępnego oczyszczania ścieków fenolowych,
  • Bieżące prace remontowe w Zakładach Produkcyjnych
 • Przeglądy i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych  dla ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie, w Świętochłowicach i w Oddziale Batory.