Oferta energomechaniczna

Remonty, naprawy, wykonawstwo nowych i modernizacje maszyn i urządzeń w zakresie energetycznym i mechanicznym

1. Maszyny wirujące
EKO-ENERGIA proponuje Państwu w ramach tej specjalności szeroki wachlarz usług wraz z dostawą i/lub wykonawstwem części zamiennych. Głównie w zakresie:

 • pomp wirnikowych średnio i wysokociśnieniowych
 • dmuchaw, wentylatorów, sprężarek i ssaw
 • młynów kulowych

Powyższe usługi wykonujemy w zależności od wymagań Klienta w miejscu zainstalowania lub w warsztatach własnych.

2. Sieci i instalacje
Bogate doświadczenie umożliwia zaoferowanie Państwu usług, polegających na realizowaniu remontów lub wykonawstwie nowych:

 • rurociągów i sieci wodnych
 • hydrauliki siłowej
 • sieci sprężonego powietrza, gazów technicznych, gazów opałowych
 • rurociągów pary i wody grzewczej
 • systemów wentylacji i klimatyzacji
 • kotłów parowych i wodnych


3. Remonty, wykonawstwo i modernizacje obiektów technologicznych

 • kotłowni
 • stacji redukcji gazu
 • pompowni wody przemysłowej i pitnej
 • stacji sprężania powietrza, azotu
 • chłodni wentylatorowych
 • stacji hydraulicznych

UWAGA! Wykonawstwo prac podlegających nadzorowi UDT (dźwignice i instalacje ciśnieniowe).

4. Urządzenia ochrony środowiska
EKO-ENERGIA w ramach tych urządzeń specjalizuje się w remontach, przeglądach lub budowie nowych, takich jak:

 • filtry workowe i elektrofiltry
 • cyklony, multicyklony
 • oczyszczalnie ścieków
 • stacje uzdatniania wody kotłowej, pitnej i przemysłowej
 • instalacje ochrony akustycznej (tłumiki, ekrany)


5. Remonty i próby ciśnieniowe armatury przemysłowej

 • zasuwy
 • przepustnice
 • klapy zwrotne
 • zawory bezpieczeństwa
 • napędy elektryczne i pneumatyczne zaworów


6. Urządzenia klimatyzacji i wentylacji

 • remonty
 • serwisowanie
  • wykonawstwo klimatyzatorów przemysłowych o parametrach zgodnych z oczekiwaniami Użytkownika – szczegóły patrz zakładka KLIMATYZACJA


7. Wykonawstwo konstrukcji stalowych
Wykonanie i montaż nietypowych urządzeń, lekkich konstrukcji stalowych, uszczelnień wodorowych generatorów. Montaż obrabiarek, pras i linii technologicznych  wraz z projektem i zabezpieczeniem antykorozyjnym.

8. Obróbka skrawaniem
Ta dziedzina jest uzupełnieniem opisanych wcześniej branż elektrycznej i energetycznej. Jej wiodącą rolą jest ich obsługa. Posiadane rezerwy pozwalają nam na zaproponowanie Państwu następujących usług:

Toczenie, roztaczanie, rozwiercanie, gwintowanie, szlifowanie w zakresie:

 • toczenie powierzchni zewnętrznych o wymiarach do Ø880 x 4000mm
 • toczenie elementów płaskich typu kołnierze, kryzy o średnicy do Ø1400mm

Wytaczanie otworów o średnicy do Ø1000mm

Wiercenie, rozwiercanie otworów o średnicy do Ø 50mm

Wykonywanie części zamiennych do pomp, wentylatorów itp. wg dostarczonej dokumentacji technicznej

Wykonywanie panewek ślizgowych wraz z wylewaniem stopem łożyskowym o średnicy do Ø300mm

Regeneracja wałów, kołnierzy, wirników, części pomp i wentylatorów oraz elementów urządzeń przemysłowych

9. Termoizolacja i antykorozja

Usługa proponowana w zakresie rurociągów oraz konstrukcji stalowych. Jako część prac realizowanych „pod klucz” lub niezależnie od pozostałego zakresu.

Stosowane materiały i technologie – w zależności od założeń projektowych, rodzaju instalacji oraz wymagań jakościowych Klienta.

10. Urządzenia dźwignicowe, suwnice
EKO-ENERGIA wychodząc naprzeciw potrzebom rynku w swojej ofercie posiada również szeroki zakres usług dotyczących dźwignic. Remontujemy, naprawiamy, dokonujemy przeglądów oraz modernizujemy wszystkie typy suwnic. Stosujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie sterowania suwnic z wykorzystaniem przemienników częstotliwości, systemów sterowania radiowego oraz zasilania suwnic, przy użyciu szynoprzewodów. Wykonujemy również aplikacje oparte na tradycyjnych układach sterowniczych czyli nastawnikach , kasetach sterowniczych i oporowych układach regulacji prędkości obrotowej poszczególnych mechanizmów  (zakres elektryczny – patrz w zakładce Branża Elektryczna pkt 5 elektryka dla suwnic)

W zakresie naszej działalności mieści się wykonawstwo urządzeń dźwignicowych wg parametrów wymiarowych i udźwigu podanych przez Klienta oraz wykonanie wszelkich elementów potrzebnych do sprawnej i bezpiecznej pracy suwnicy, a w szczególności:

 • badanie i naprawa konstrukcji stalowej
 • diagnostyka i naprawa geometrii podtorzy
 • diagnostyka i korekta geometrii kół jezdnych
 • regeneracja kół jezdnych
 • dostosowanie wyposażenia dźwignic do wymogów Dyrektyw UE
 • montaż specjalnych układów ostrzegawczych
 • kompletnie wyposażonych kabin wraz z montażem
 • montaż własnych układów klimatyzacyjnych w kabinach

Firma posiada uprawnienia zakresie budowy, modernizacji i napraw wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie. Świadczymy również usługi konserwacyjne wynikające z przepisów UDT, przygotowujące suwnice do przeglądów okresowych UDT, w tym przeglądy okresowe oraz pomiary ochrony przeciwporażeniowej.

instytucje współpracujące
obowiązujące systemy
ISO 14001:2004
ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2007
PN-N 18001-2004
Dołącz do nas