Oferta elektryczna

Remonty, naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń elektrycznych.

Firma dysponuje wyposażonym warsztatem naprawczym, dającym możliwość wykonania napraw lub przeprowadzenia remontu kapitalnego maszyn elektrycznych niskiego i średniego napięcia - do 10kV (produkcji wszystkich firm światowych), transformatorów suchych i olejowych, elektromagnesów, aparatury sterowniczej i rozdzielczej, części zamiennych do tych maszyn.

1. Silniki i generatory

Silniki i generatory prądu stałego o mocy od 0,1 kW do 5MW, w tym:

 • główne napędy hutnicze
 • przetwornice maszynowe
 • maszyny wyciągowe kopalń
 • maszyny trakcyjne

Silniki i generatory prądu przemiennego niskich i średnich napięć - do 10kV, o mocy od 0,1 kW do 10MW, w tym:

 • silniki zwarte i pierścieniowe
 • silniki do urządzeń dźwigowych

EKO-ENERGIA wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów posiada możliwość kompleksowego wykonania remontu we własnym warsztacie oraz w miejscu zainstalowania, co znacznie upraszcza i zmniejsza koszty naprawy. Remonty te mogą obejmować następujące czynności:

 • diagnostykę maszyny
 • naprawę lub przezwojenie uzwojenia maszyny
 • wymianę lub legalizację wałów toru łożysk
 • wymianę lub legalizację głowic pierścieniowych lub komutatorów
 • wymianę łożysk tocznych lub wylanie i dopasowanie panewek
 • regenerację czopów i półsprzęgieł
 • naprawę lub wymianę aparatu szczotkowego
 • wyważenie dynamiczne lub statyczne
 • doradztwo techniczne

Ponadto EKO-ENERGIA dysponując doświadczoną kadrą inżynierską może:

prowadzić szkolenie z tego zakresu

przeprowadzać prace modernizacyjne takie jak: modernizacja układu izolacyjnego, zmiana parametrów zasilających, montaż czujników temperatury, modyfikacja ułożyskowania oraz inne na życzenie Klienta.

Na życzenie Klienta wykonujemy:

 • cewki do silników prądu stałego
 • cewki do silników prądu przemiennego średnich napięć
 • cewki chwytników elektromagnetycznych
 • cewki do aparatury elektrycznej
 • komutatory i głowice

2. Maszyny specjalne

W ramach tej grupy EKO-ENERGIA wykonuje przeglądy i remonty:

 • amplidyn i silników Schrage-Richtera
 • selsynów i tacho-generatorów
 • spawarek wirujących i agregatów prądotwórczych
 • silników krokowych

3. Transformatory

W warsztatach EKO-ENERGII wykonywane są remonty i przeglądy transformatorów suchych i olejowych o mocy do 6 MVA i napięciu 10kV. Oferta dotyczy transformatorów energetycznych oraz specjalnych (np. pieców łukowych). Remonty mogą obejmować niżej wymienione czynności:

 • diagnostykę wraz z analizą oleju
 • przezwojenie transformatora
 • przeprasowanie rdzenia i naprawa kadzi lub radiatorów
 • remont przełączników zaczepów
 • regeneracja oleju
 • wymiana izolatorów i uszczelnień
 • doradztwo techniczne

4. Urządzenia elektryczne

W ramach tego działu EKO-ENERGIA wykonuje przeglądy i remonty:

 • dławików suchych lub olejowych
 • prostowników zgrzewarek transformatorowych
 • spawarek transformatorowych
 • transduktorów i wzmacniaczy magnetycznych
 • wzbudników do grzania indukcyjnego
 • zwalniaków i sprzęgieł elektromagnetycznych
 • separatorów i płyt elektromagnetycznych
 • elektromaszynowych elementów automatyki
 • chwytników elektromagnetycznych

EKO-ENERGIA wykonuje również przeglądy maszyn i urządzeń elektrycznych bezpośrednio u Klienta, w miejscu ich zabudowy. Prace te prowadzą pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i stosowne uprawnienia oraz sprzęt.


5. Elektryka dla urządzeń dźwignicowych

EKO-ENERGIA wychodząc naprzeciw potrzebom rynku w swojej ofercie posiada również szeroki zakres usług dotyczących dźwignic. Remontujemy, naprawiamy oraz modernizujemy część elektryczną wszystkich typów suwnic. Stosujemy nowoczesne rozwiązania w zakresie sterowania suwnic z wykorzystaniem przemienników częstotliwości, systemów sterowania radiowego oraz zasilania suwnic, przy użyciu szynoprzewodów. Wykonujemy również aplikacje oparte na tradycyjnych układach sterowniczych czyli nastawnikach , kasetach sterowniczych i oporowych układach regulacji prędkości obrotowej poszczególnych mechanizmów. (Dla zakresu mechanicznego patrz zakładka nasze usługi w Branży Energomechanicznej pkt.10).

W zakresie naszej działalności mieści się wykonawstwo wszelkich elementów potrzebnych do sprawnej i bezpiecznej pracy suwnicy, a w szczególności:

 • szaf stycznikowych
 • stanowisk sterowniczych do kabin z pulpitów sterowniczych
 • oporów rozruchowo-regulacyjnych
 • instalacji elektrycznych na suwnicy
 • kompletnie wyposażonych kabin wraz z montażem

Dla realizacji  powyższych zadań Firma posiada stosowne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Krakowie. Świadczymy również usługi konserwacyjne i przeglądy okresowe wynikające z przepisów UDT, przygotowujące suwnice do przeglądów okresowych UDT, w tym pomiary ochrony przeciwporażeniowej.


6. Instalacje i stacje rozdzielcze

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również wykonawstwo prac instalacyjno -montażowych oraz serwis i utrzymanie sprawności technicznej infrastruktury elektroenergetycznej zakładów, także propozycje modernizacji. W ramach tych prac wykonujemy:

 • elektryczne instalacje wnętrzowo-siłowe i oświetleniowe
 • elektroenergetyczne linie kablowe
 • modernizacja rozdzielnic średniego oraz niskiego napięcia
 • zasilanie szynoprzewodami dźwignic i innych odbiorników ruchomych
 • instalacja automatyki sterowania i sygnalizacji
 • instalacje ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej
 • sieci teleinformatyczne przesyłu danych

Zapewniamy serwis rozdzielnic, aparatów i urządzeń w ramach stałych umów z Klientem. EKO-ENERGIA zabezpiecza wykonanie okresowych przeglądów, pomiarów ochronnych i innych prac wynikających z obustronnych uzgodnień.


7. Diagnostyka i pomiary.

Istniejący w EKO-ENERGII System Zarządzania Jakością w ramach ISO 9001:2000 postawił przed Firmą wysokie wymagania w zakresie diagnostyki i pomiarów. W ramach tej specjalności Firma wykonuje:

 • próby napięciowe do 30kV
 • badanie blach żelaza czynnego (pakietu)
 • wykrywanie zwarć zwojowych
 • pomiary rezystancji izolacjibadanie i ocena stanu izolacji wg metody opisanej w Załączniku A normy PN-E-4700 1998 (metoda prof. Glinki)
 • pomiar temperatur
 • pomiary drgań z analizą widma częstotliwości oraz określeniem stanu łożysk
 • badania kamerą termowizyjną
 • pomiary z zakresu ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej
 • wyważenie dynamiczne we własnych łożyskach -  na miejscu u Klienta
 • diagnostykę centrowania
 • wyważenie dynamiczne na wyważarce typu SCHENCK o nw. parametrach: 

- masa elementu symetrycznego - od 30 do 7500 kg,

- masa elementu niesymetrycznego - od 30 do 6000 kg,

- max średnica (1) elementu - 2500 mm na długości 800 mm,

- max średnica (2) elementu - 1900 mm na długości 4000 mm,

- max średnica czopa podparcia - 360mm,

- min średnica czopa podparcia - 25 mm,

- max średnica pod uchwyt - 380 mm,

- max rozstaw na podporach - 3800 mm,

- max długość elementu z wałem - 4000 mm

instytucje współpracujące
obowiązujące systemy
ISO 14001:2004
ISO 50001:2011
OHSAS 18001:2007
PN-N 18001-2004
Dołącz do nas