Inwestycje pod klucz

We współpracy z naszymi wieloletnimi partnerami (biura projektowe, wykonawcy usług budowlanych) realizujemy inwestycje w systemie „pod klucz” w ramach generalnego wykonawstwa.

Wykonujemy tego typu zadania począwszy od projektu, poprzez prefabrykację (lub zakup) i dostawę urządzeń, instalacji oraz ich montaż, aż do testów, rozruchu i przekazania do eksploatacji.

Zdobyliśmy doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć przy następujących projektach, gdzie występowaliśmy jako Generalny Wykonawca:

  • Budowa stacji uzdatniania wody dla systemu chłodzenia termomechanicznego walcowania MULPIC wraz z urządzeniami towarzyszącymi (WTP) dla ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
  • Odprowadzanie żużla na sucho dla Elektrowni Skawina SA
  • Modernizacja baterii koksowniczej nr 1 dla Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w zakresie odpylania baterii nr 1
  • Modernizacja obudowy ściany zachodniej Obiektów  Wydziału Walcowni w Hucie Królewskiej w Chorzowie w celu wykonania  izolacji akustycznej dla AMP etap I i II
  • Dostawa, zabudowa i uruchomienie flotowników galeny dla ZGH Bolesław w Bukownie
  • Remont budynku stacji przesypowej obiekt 202 wraz z instalacją odpylająca, elektryczną i oświetleniową w Koksowni Przyjaźń