Instalacje odpylania

W obiektach przemysłowych bardzo często zachodzą procesy technologiczne, w efekcie których powstają duże ilości pyłów. Pyły te są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i mogą powodować liczne choroby oraz późniejszą niezdolność do pracy. Są też niekorzystne dla samych procesów przebiegających w firmie, ponieważ negatywnie wpływają na funkcjonowanie maszyn.

W przemyśle stosuje się różne formy ochrony przed pyłami, począwszy od specjalnego ubioru i masek ochronnych dla pracowników, poprzez powłoki ochronne, zabezpieczenia i filtry dla maszyn, aż po instalacje odpylania. Te ostatnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą znaleźć się w określonych obiektach przemysłowych i być regularnie sprawdzane pod kątem wydajności i prawidłowego funkcjonowania.

Nasza firma zajmuje się projektowaniem i realizacją instalacji odpylających w różnego rodzaju obiektach przemysłowych. Rozwiązania dostosowywane są do charakterystyki procesów technologicznych, wielkości obiektów, a także ilości i rodzaju powstających pyłów.

Instalacje odpylania – oferta dla obiektów przemysłowych

Nasi klienci mogą skorzystać z naszych usług w zakresie:

  • projektowania i wykonywania profesjonalnych instalacji odciągowo-odpylających,

  • przeglądów technicznych instalacji odpylania,

  • serwisu, napraw i remontów całych systemów lub poszczególnych części.

Realizujemy zlecenia dla wszystkich gałęzi przemysłu (przemysł energetyczny, metalurgiczny, chemiczny, spożywczy itd.). Możemy realizować inwestycję kompleksowo (od projektu, poprzez instalację i wdrożenie, aż po kontrolę funkcjonowania i opiekę nad dostarczonym systemem) lub jedynie we wskazanym przez klienta zakresie (np. samo wykonanie projektu lub poszczególne prace serwisowe).

Właściwie przygotowana i prawidłowo funkcjonująca instalacja odpylania pozwala nie tylko na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i maszyn, ale również na zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów eksploatacyjnych używanych urządzeń oraz podniesienie komfortu pracy i zmniejszenie uciążliwości panujących w obiekcie warunków. Mamy nadzieję, że nasze usługi w tym zakresie okażą się cenne dla działających w okolicy przedsiębiorstw. Wszystkie szczegóły dotyczące naszej oferty w tym zakresie chętnie przedstawimy telefonicznie, osobiście lub mailowo – serdecznie zapraszamy do kontaktu zainteresowane współpracą podmioty.