Badanie silników elektrycznych

Nieplanowane przerwy w produkcji są niepożądane w zakładach przemysłowych. Uniknąć ich można za pomocą systematycznego badania silników elektrycznych, która nie tylko pozwala na określenie stanu technicznego maszyn, ale i – jeśli miała miejsce – dokładne zidentyfikowanie powodu awarii. Czasami wystarczy prosta korekta ustawienia, aby znacząco zmniejszyć szkodliwe dla całości urządzenia czynniki, np. drgania mechaniczne i naprężenia.

Badanie silników elektrycznych

Badanie silników elektrycznym polega na przeprowadzeniu pełnych testów maszyn. Należą do nich m.in. test na wytrzymałość układu izolacyjnego, testy diagnostyczne węzłów łożyskowych oraz pomiar drgań. Pozwalają one w szybki sposób zidentyfikować problem w działaniu silnika lub układu urządzeń jeszcze przed naprawą. Nietuzinkową rolę odgrywa tutaj diagnostyka wibracyjna, inaczej drganiowa. Dzięki niej można dokładnie ocenić aktualny stan silnika. Dodatkowo, nowoczesne przyrządy pomiarowe umożliwiają znacznie więcej, np. analizę widma FFT, szacującego przyczyny występowania nadmiernych drgań.

Badanie silników elektrycznych online

Ważny jest również pomiar parametrów elektrycznych. Sprawdza on stan pracy silnika oraz ocenia jakości energii elektrycznej, zakłóceń oraz wpływ poszczególnych elementów na ich misję. Diagnostyka termowizyjna umożliwia zlokalizowanie miejsc nadmiernie nagrzewających się, które zwykle wskazują powstanie uszkodzenia, brak izolacji cieplnej lub słabe połączenie elektryczne.

Sprzęt dielektryczny badania

Regularne badania silnika elektrycznego pozwalają na uniknięcie kosztownych awarii oraz nieplanowanych przestojów produkcyjnych. Diagnostyka wykonana przez wykwalifikowanych pracowników firmy EkoEnergia pozwala na wykrycie problemu niewłaściwej pracy maszyny oraz wydłużenie czasu pomiędzy postojami. Profesjonalny sprzęt umożliwia na precyzyjne ustalenie usterki oraz rozpoczęcie niezbędnych prac remontowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą oraz skontaktowania się z nami.