Kompleksowa modernizacja baterii koksowniczej nr 1 w zakresie instalacji odpylan

Realizacja na przełomie w latach 2009/ 2010 (etap I) i w roku 2011 (etap II)

Zakres prac obejmował m.in.:
- demontaż urządzeń estakady suwnicy, wentylatorów, odpylacza statycznego, komór uspokojenia
- wykonanie fundamentów pod kolektor odpylający, cyklony i zbiornik pyłu
- prefabrykację konstrukcji podpór, kolektora, rurociągów łączących wózka taśmy wraz z montażem
- prefabrykację cyklonów, stacji osuszania wraz z montażem
- montaż wentylatorów wraz z silnikami
- wykonanie przenośników i uruchomienie transportu pyłów z cyklonów i komór odpylania
- dostawę i montaż stacji filtrów
- remont zrzutni koksu
- prace budowlano - montażowe obiektów
- modernizacje instalacji sprężonego powietrza
- prace elektryczne w zakresie instalacji zasilających, sterujących, AKPiA
- dostawę i montaż rozdzielni
- wykonanie instalacji i klimatyzacji w obiektach towarzyszących
- prace rozruchowe i przekazanie do eksploatacji

Wartość: ponad 19,5 mln PLN 

EKO-ENERGIA wystąpiła jako Generalny Wykonawca, koordynując zespół Podwykonawców współpracujących ze sobą podczas realizacji tego zadania. Zadanie skomplikowane pod względem bezpieczeństwa prac oraz z uwagi na uwarunkowania technologiczne.

Realizacja na przełomie w latach 2009/ 2010 (etap I) i w roku 2011 (etap II)

Zakres prac obejmował m.in.:
- demontaż urządzeń estakady suwnicy, wentylatorów, odpylacza statycznego, komór uspokojenia
- wykonanie fundamentów pod kolektor odpylający, cyklony i zbiornik pyłu
- prefabrykację konstrukcji podpór, kolektora, rurociągów łączących wózka taśmy wraz z montażem
- prefabrykację cyklonów, stacji osuszania wraz z montażem
- montaż wentylatorów wraz z silnikami
- wykonanie przenośników i uruchomienie transportu pyłów z cyklonów i komór odpylania
- dostawę i montaż stacji filtrów
- remont zrzutni koksu
- prace budowlano - montażowe obiektów
- modernizacje instalacji sprężonego powietrza
- prace elektryczne w zakresie instalacji zasilających, sterujących, AKPiA
- dostawę i montaż rozdzielni
- wykonanie instalacji i klimatyzacji w obiektach towarzyszących
- prace rozruchowe i przekazanie do eksploatacji

Wartość: ponad 19,5 mln PLN 

EKO-ENERGIA wystąpiła jako Generalny Wykonawca, koordynując zespół Podwykonawców współpracujących ze sobą podczas realizacji tego zadania. Zadanie skomplikowane pod względem bezpieczeństwa prac oraz z uwagi na uwarunkowania technologiczne.