Budowa stacji uzdatniania wody dla systemu chłodzenia termomechanicznego walcowa

Budowa stacji uzdatniania wody dla systemu chłodzenia termomechanicznego walcowania MULPIC wraz z urządzeniami towarzyszącymi (WTP) dla ISD Huta Częstochowa sp. z o.o.

Realizacja w okresie luty-wrzesień 2008.

Zakres prac obejmował m.in.:
- prace konstrukcyjno-budowlane budynków, obiektów, fundamentów pod urządzenia i konstrukcje
-prefabrykację i montaż konstrukcji stalowych i zbiornika o pojemności V=750m3 na wysokości 21m
-prefabrykację i montaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych, ogrzewania, instalacji towarzyszących
- dostawę i montaż armatury
- prefabrykację i montaż instalacji elektrycznych i AKPiA w Budynku Pompowni 
- prefabrykację i montaż instalacji elektrycznych, rozdzielnic w Budynku Elektryki
- wykonanie instalacji zasilania 6kV
- prace rozruchowe i przekazanie do eksploatacji

Wartość: ponad 49 mln PLN

EKO-ENERGIA wystąpiła jako Generalny Wykonawca, koordynując zespół Podwykonawców współpracujących ze sobą podczas realizacji tego zadania. Zadanie skomplikowane z uwagi na uwarunkowania technologiczne oraz bardzo krótki harmonogram czasowy. W latach poprzednich (2006/2007) EKO-ENERGIA wykonała instalacje elektryczne i energetyczne MULPICa oraz prostownicy na gorąco o wartości ponad 3 mln PLN na zlecenie Siemens VAI MT Sp. z o.o.

Budowa stacji uzdatniania wody dla systemu chłodzenia termomechanicznego walcowania MULPIC wraz z urządzeniami towarzyszącymi (WTP) dla ISD Huta Częstochowa sp. z o.o.

Realizacja w okresie luty-wrzesień 2008.

Zakres prac obejmował m.in.:
- prace konstrukcyjno-budowlane budynków, obiektów, fundamentów pod urządzenia i konstrukcje
-prefabrykację i montaż konstrukcji stalowych i zbiornika o pojemności V=750m3 na wysokości 21m
-prefabrykację i montaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych, ogrzewania, instalacji towarzyszących
- dostawę i montaż armatury
- prefabrykację i montaż instalacji elektrycznych i AKPiA w Budynku Pompowni 
- prefabrykację i montaż instalacji elektrycznych, rozdzielnic w Budynku Elektryki
- wykonanie instalacji zasilania 6kV
- prace rozruchowe i przekazanie do eksploatacji

Wartość: ponad 49 mln PLN

EKO-ENERGIA wystąpiła jako Generalny Wykonawca, koordynując zespół Podwykonawców współpracujących ze sobą podczas realizacji tego zadania. Zadanie skomplikowane z uwagi na uwarunkowania technologiczne oraz bardzo krótki harmonogram czasowy. W latach poprzednich (2006/2007) EKO-ENERGIA wykonała instalacje elektryczne i energetyczne MULPICa oraz prostownicy na gorąco o wartości ponad 3 mln PLN na zlecenie Siemens VAI MT Sp. z o.o.