Prace w otoczeniu Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krako

EKO-ENERGIA realizuje szereg remontów bieżących oraz prac związanych z usuwaniem awarii oraz utrzymaniem ruchu Zakładów obsługujących technologicznie Wielki Piec (Spiekalnia, Aglomerownia itp.), jak również przy samym Wielkim Piecu.

Przykładowo wykonane prace:
- remont zasuwy suwakowej na oczyszczalni gazu wielkopiecowego oraz instalacji oczyszczania gazu wielkopiecowego
- prefabrykacja i montaż rurociągu gazu wielkopiecowego
- usunięcie skutków awarii Wielkiego Pieca nr 5
- instalacje elektryczne i technologiczne przy budowie Wdmuchiwania Pyłu Węglowego do WP5

EKO-ENERGIA realizuje szereg remontów bieżących oraz prac związanych z usuwaniem awarii oraz utrzymaniem ruchu Zakładów obsługujących technologicznie Wielki Piec (Spiekalnia, Aglomerownia itp.), jak również przy samym Wielkim Piecu.

Przykładowo wykonane prace:
- remont zasuwy suwakowej na oczyszczalni gazu wielkopiecowego oraz instalacji oczyszczania gazu wielkopiecowego
- prefabrykacja i montaż rurociągu gazu wielkopiecowego
- usunięcie skutków awarii Wielkiego Pieca nr 5
- instalacje elektryczne i technologiczne przy budowie Wdmuchiwania Pyłu Węglowego do WP5