Wykonanie i montaż zespołu pompowego wraz z przystosowaniem instalacji dla PGNiG