Przystosowanie pieców kołpakowych do slabów L=11000 w ArcelorMittal Poland SA Od

Realizacja w okresie luty - czerwiec 2011

Zakres prac obejmował m.in.:
- wykonanie i uzgodnienie projektu
- prace konstrukcyjno-budowlane w zakresie fundamentów pod urządzenia i konstrukcje
- prefabrykację i montaż konstrukcji stalowych 
- prefabrykację i montaż instalacji technologicznych
- modernizacja suwnic obsługujących piece kołpakowe
- prefabrykację i montaż instalacji elektrycznych i AKPiA 
- prace rozruchowe i przekazanie do eksploatacji

Wartość: ponad 3,5 mln PLN 

EKO-ENERGIA zrealizowała pełny zakres dostaw oraz prefabrykację i montaż konstrukcji i instalacji, wraz z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji.

Realizacja w okresie luty - czerwiec 2011

Zakres prac obejmował m.in.:
- wykonanie i uzgodnienie projektu
- prace konstrukcyjno-budowlane w zakresie fundamentów pod urządzenia i konstrukcje
- prefabrykację i montaż konstrukcji stalowych 
- prefabrykację i montaż instalacji technologicznych
- modernizacja suwnic obsługujących piece kołpakowe
- prefabrykację i montaż instalacji elektrycznych i AKPiA 
- prace rozruchowe i przekazanie do eksploatacji

Wartość: ponad 3,5 mln PLN 

EKO-ENERGIA zrealizowała pełny zakres dostaw oraz prefabrykację i montaż konstrukcji i instalacji, wraz z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji.