Modernizacja obudowy ściany zachodniej Obiektów Wydziału Walcowni w ArcelorMitta

Modernizacja obudowy ściany zachodniej Obiektów Wydziału Walcowni w ArcelorMittal Poland SA Oddział Huta Królewska w Chorzowie w celu wykonania izolacji akustycznej.

Realizacja na przełomie lat 2010/2011 

Zakres:
- opracowanie koncepcji obudowy ściany
- wykonanie projektu budowlanego
- dostawa materiałów
- prace budowlane, montażowe, instalacyjne –okołoprojektowe

Wartość: ponad 2mln PLN 

EKO-ENERGIA wystąpiła jako Generalny Wykonawca, koordynując zespół Podwykonawców współpracujących ze sobą podczas realizacji tego zadania.

Modernizacja obudowy ściany zachodniej Obiektów Wydziału Walcowni w ArcelorMittal Poland SA Oddział Huta Królewska w Chorzowie w celu wykonania izolacji akustycznej.

Realizacja na przełomie lat 2010/2011 

Zakres:
- opracowanie koncepcji obudowy ściany
- wykonanie projektu budowlanego
- dostawa materiałów
- prace budowlane, montażowe, instalacyjne –okołoprojektowe

Wartość: ponad 2mln PLN 

EKO-ENERGIA wystąpiła jako Generalny Wykonawca, koordynując zespół Podwykonawców współpracujących ze sobą podczas realizacji tego zadania.