Nowy katalog kar

2024-03-06 14:16:38

Ważna informacja dla naszych Pracowników i Podwykonawców - nowy katalog kar za naruszenie przepisów BHP na terenie Arcelor Mittal Poland S.A. do pobrania w zakładce "dla Wykonawców"