Instalacje fotowoltaiczne

2018-11-13 10:22:33
maj 10, 2013
 
Instalacje fotowoltaiczne – w marcu 2013 roku EKO-ENERGIA, została w wyniku pozytywnej kwalifikacji/audytu wybrana  do grupy  siedmiu firm w Polsce, które podpisały umowę z BOŚ Eko Profit S.A. na dostawy urządzeń fotowoltaicznych na rzecz potencjalnych Beneficjentów uczestniczących w procedurze składania wniosków o przyznanie i wypłatę pomocy finansowej, zwaną dalej dofinansowaniem, w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. EKO-ENERGIA oraz pozostałe Firmy będą składać oferty na instalacje odnawialnych źródeł energii, o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej 40 kW +/- 5%, zwane instalacjami PV. Najbardziej atrakcyjne oferty* będą stanowić podstawę do uzyskania dofinansowania i realizacji projektu.