Projekt współfinansowany ze środków UE - budowa elektrowni fotovoltaicznej