Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe EKO-ENERGIA Sp. z o.o.
Adres siedziby:
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków
Dane rejestracyjne:
NIP: 678-27-81-166
Regon: 357193399
KRS: nr 0000097457, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.326.000PLN
ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ:
teren ArcelorMittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej
Jakub Wolak Kierownik Oddziału Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny i lokalizacja biur oraz warsztatów:
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków
(teren ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie, obowiązuje system przepustkowy opisany w zakładce „Dla  Podwykonawców”)
Sekretariat Zarządu:
Dyrektor Zakładu Elektrycznego:
Dyrektor Zakładu Energomechanicznego:
dział finansowy
Dział Kontroli Jakości/Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
Dział Zaopatrzenia:
Dział Marketingu:
Dział Przygotowania i Rozliczenia Produkcji:
W branży energetycznej  i mechanicznej:
e-mail: michal.salata@eko-energia.com.pl (konstrukcje, obróbka warsztatowa, wyważanie, urządzenia dźwignicowe, pompy)
e-mail: katarzyna.jarosz@eko-energia.com.pl (konstrukcje, rurociągi, wentylacja, klimatyzacja, izolacje dźwiękochłonne)
e-mail: magdalena.kowalczyk@eko-energia.com.pl (konstrukcje, rurociągi, suwnice, zabudowa urządzeń)
W branży elektrycznej:
e-mail: krzysztof.kozak@eko-energia.com.pl (maszyny i urządzenia elektryczne, silniki)
e-mail: krzysztof.krzos@eko-energia.com.pl (instalacje elektryczne, rozdzielnice, stacje trafo, AKPiA, pomiary, diagnostyka)