Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe EKO-ENERGIA Sp. z o.o.
Adres siedziby:
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków
Dane rejestracyjne:
NIP: 678-27-81-166
Regon: 357193399
KRS: nr 0000097457, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.326.000PLN
Adres korespondencyjny i lokalizacja biur oraz warsztatów:
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków
(teren ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie, obowiązuje system przepustkowy opisany w zakładce „Dla  Podwykonawców”)
Sekretariat Zarządu:
tel./fax (12) 644 00 24
tel. (12) 390 29 50
fax (12) 680 53 65
Dyrektor Zakładu Elektrycznego:
tel. (12) 390 29 84
Dyrektor Zakładu Energomechanicznego:
tel. (12) 390 29 57
dział finansowy
tel. (12) 642 14 58
Dział Kontroli Jakości/Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
tel. (12) 642 21 45
Dział Zaopatrzenia:
tel. (12) 642 05 90
Dział Marketingu:
tel. (12) 390 29 51
Dział Przygotowania i Rozliczenia Produkcji:
W branży energetycznej  i mechanicznej:
e-mail: michal.salata@eko-energia.com.pl (konstrukcje, obróbka warsztatowa, wyważanie, urządzenia dźwignicowe, pompy)
e-mail: katarzyna.pajak@eko-energia.com.pl (konstrukcje, rurociągi, wentylacja, klimatyzacja, izolacje dźwiękochłonne)
W branży elektrycznej:
tel./fax (12) 390 29 87
e-mail: krzysztof.kozak@eko-energia.com.pl (maszyny i urządzenia elektryczne, silniki)
e-mail: krzysztof.krzos@eko-energia.com.pl (instalacje elektryczne, rozdzielnice, stacje trafo, AKPiA, pomiary, diagnostyka)
Instalacje PV:
tel. 608 518 210