BIEŻĄCE REALIZACJE

2018-11-13 12:59:33
sty 26, 2016
 
Rok 2016 i kontynuacja w 2017

 

 • odpylanie wstępne konwertorów w Zakładzie Stalownia ArcelorMittal Poland SA Oddział Dąbrowa Górnicza jako Członek Konsorcjum z PRIMETALS Austria – rozpoczęcie styczeń 2017
 • budowa turbiny rozprężnej gazu wielkopiecowego w TAMEH Polska Sp. z o.o. jako Członek Konsorcjum z PRIMETALS Austria – rozpoczęcie styczeń 2017
 • remont turbogeneratora nr TG3 w TAMEH Polska Sp. z o.o. jako Podwykonawca UNIHUT
 • instalacja neutralizacji i odtalowania ścieków w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie, w Konsorcjum z  PIEC-BUD Wrocław – rozpoczęcie marzec 2017
 • modernizacji elektrofiltru hali lejniczej WP5 w ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie jako Podwykonawca BIPROMET – zakończone listopad 2016
 • zamknięcie obiegów wody chłodzącej dla Zakładów Stalowni i Walcowni w HSJ Stalowa Wola jako podwykonawca UNISERV – zakończone w sierpniu 2016
 • budowa drugiej nagrzewnicy nr 4 do Wielkiego Pieca nr 5 w ArcelorMittal Kraków, wraz z Partnerem z Chin, Firmą SDM – zakończone marzec 2017
 • generalne wykonawstwo w branży elektrycznej i AKPiA przy budowie elektrofiltra pieca zawiesinowego w KGHM Głogów – dla Alstom Power – zakończone styczeń 2017
 • wykonanie i montaż chłodzenia Wielkiego Pieca w ArcelorMittal Kraków, jako Generalny Wykonawca – maj – lipiec 2016
 • rekultywacja składowiska odpadów poprzemysłowych dla ArcelorMittal Warszawa – planowana realizacja do końca 2018
 • budowa obiektu stacji wodnej dla Walcowni Zimnej w ArcelorMittal Kraków, jako Generalny Wykonawca – zakończone marzec 2017
 • Wykonanie montażu mechanicznego w Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie – Inwestor Krakowski Holding Komunalny, Zamawiający POSCO Korea
 • Wykonanie montażu orurowania w Stacji Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie - Inwestor Krakowski Holding Komunalny, Zamawiający POSCO Korea

 

 

Rok 2015

 

 • odtworzenie rurociągów gazu dla zadania "Dostawa, montaż i uruchomienie zbiornika gazu koksowniczego, świecy do spalania awaryjnego gazu koksowniczego oraz instalacji gazu koksowniczego” w ArcelorMittal Kraków, jako Podwykonawca dla ZK-REM
 • wykonanie instalacji odpylania dla kotłowni Dąbrówka oraz Olkusz (BOLTECH) jako podwykonawca PWP Katowice, Grupa Introl
 • wykonanie zasilania linii ocynkowania ogniowego w Zakładzie Walcownia Zimna w ArcelorMittal Kraków - zakres elektryczny HDGL, jako Podwykonawca Firmy ABB
 • Likwidacja Bloku Tlenowego I etap w ArcelorMittal Kraków, jako Generalny Wykonawca
 • Instalacja fotowoltaiczna dla oświetlenia Parku Zdrojowego – Gmina Busko-Zdrój
 • Dostosowanie rozdzielni SN 15kV oraz instalacji nn do zwiększonego poboru mocy w Koneckich Zakładach Odlewniczych
 • Rozbudowa Oddziału Rektyfikacji Cynku w Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA – w ramach Konsorcjum z Firmami PIECBUD Wrocław i Remy (rozpoczęcie 2014, zakończenie maj 2015)
 • remont trójmaszynowego zespołu przetwornicy synchronicznej wyciągu szybowego szybu Budryk -  KWK Bobrek-Centrum
 • przegląd roczny STUO dla MPWIK w Krakowie
 • Budowa nowej nagrzewnicy nr 3 w AMP o Kraków jako generalny wykonawca prac demontażowych i montażowych na zlecenie SDM Chiny (dostawca urządzeń i technologii)

 

największe realizacje w 2014 roku:

 • Dostawa brykieciarki dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie
 • Dostawa wraz z montażem części zamiennych do wymiennika ciepła (rekuperatora) w Stacji Termicznej Utylizacji Osadu (STUO) w Oczyszczalni Ścieków MPWiK SA w Krakowie Płaszowie
 • Dostawa montaż i uruchomienie instalacji do badań redukcji NOx: pilotowej oraz przemysłowej – Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy 1,64 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla  Elektrowni CCGT Gdańsk Sp. z o.o