Ankieta Zadowolenia

PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o. świadczy dla Państwa usługi remontowe, modernizacyjne oraz inwestycyjne „pod klucz” w branży elektro - energetycznej. Na bazie otrzymywanych od Państwa uwag i opinii ulepszamy jakość świadczonych przez nas usług i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania. Prosimy o uzupełnienie poniższego kwestionariusza, tak abyśmy mogli wziąć pod uwagę również Państwa zdanie. Ważne jest dla nas, aby kwestionariusz wypełniła Osoba zorientowana w realizacji usług przez naszą Firmę dla Państwa.

CZĘŚĆ I

Proszę zaznaczyć cztery z niżej wymienionych czynników, które są dla Państwa najważniejsze przy wyborze firmy usługowej, która realizuje dla Was remonty urządzeń, linii produkcyjnych czy zadania inwestycyjne.

CZĘŚĆ II
Proszę wybrać odpowiedź, z którą najbardziej się Państwo zgadzacie.

Kwestionariusz wypełnił:
Firma (nazwa i adres):
Imię i nazwisko Osoby wypełniającej: